VALENCIA UNIVERSITARIA

VALENCIA UNIVERSITARIA

25 d´ABRIL----- LA DESFETA d´ALMANSA

La veu d’una gola callada per una soga que el coll trencà. L’olor de la pell socarrada que veu com es crema la seua ciutat. L’odi de la mirada altiva d’aquell que es sent senyor d’un poble derrotat. El recort d’una pàtria lliure que el vencedor ha tractat de borrar. Açò és per a Valéncia el mil setcents set. Després de vora 2 anys de l’alçament austraciste en el territori valencià es donaven cita en els camps d’Almansa, porta natural de Valéncia des de Castella, els eixèrcits de Felip d’Anjou i Carles d’Àustria. Era el 25 d’abril de 1707. La sort abandonà a les tropes del proclamat rei de Valéncia, Carles III, i els botiflers guanyaren la partida. Una batalla que poc suponia per a l’Austriac va marcar el devindre de tot un poble. I el mal vingué d’Almansa i poble a poble, plaça a plaça, s’anà estenguent l’ira d’un despòtic vencedor. La represió fon brutal, i aquelles ciutats que demostraven el seu valor en la defensa dels seus ideals patiren les més brutals vexacions. És famós en este sentit el cas de Xàtiva, ciutat que Felip V manà cremar i, com no li pareixia prou, feu que li canviaren el nom a San Felipe, per a la seua major vanaglòria. Pero no es quedà ahí i, conquistat tot el país, l’odi es transformà en una vertent administrativa. El 29 de juny d’eixe 1707 decretava l’abolició dels Furs, lleis per les que es governava Valéncia com des de la creació d’este Regne. Aixina s’abandonava un règim en el que Rei i Regne convenien la forma de conduir la nació per atre on el Rei feia lo que volia dels territoris que poseia per Dret de Conquista. Va disoldre els nostres organs d’autogovern, va desterrar el nostre Idioma Valencià de la vida pública i instaurà una llegislació basada en les lleis de Castella. Este és el naiximent de la Espanya moderna i, per molt que nos vullguen vendre els governants actuals, l’estatus quo del que gaudíem els valencians abans de l’abolició dels Furs mai s’ha recuperat. En este 2007 conmemorem els 300 anys de l’ocupació hispano-botiflera, un bon moment per a la reflexió de qui som i sobretot, de que volem ser.

INFORMA´T FEBRER- MARÇ

INFORMA´T FEBRER- MARÇ
INFORMA´T FEBRER- MARÇ

LES BICIS EN MAGISTERI.

Si passegem entre els corredors de l’Escola de Magisteri podem vore una campanya que fomenta l’ús de la bicicleta per a anar a classe, i molts són els estudiants que accedixen d’esta manera a l’edifici. No obstant, i no des de fa poc, l’Escola Universitària de Magisteri patix una onada de robaments que afecta any rere any als estudiants i professors que trien accedir a l’Escola en este transport. Molts decidixen aparcar-les a la part de davant, i és precisament en este lloc on els lladres són capaços de furtar fins i tot el candat. És més segur deixar-les a la part de darrere, i usar dos candats, per a evitar quedar-se sense transport. Pero…una vegada el problema ha passat quant no té solució … ¿qué es pot fer? No res. Es pot preguntar a consergeria o a secretaria, la resposta que et donen és que si el teu vehícul és de menys de 1000 euros, el segur no pot cobrir el robament. Hi ha un vigilant, pero pareix ser que només està de vesprades. Des de la nostra posició defenem unes solucions més clares, unes opcions més plausibles, com per exemple, dedicar un espai per a bicis, juntament en l’aparcament de coches, on només puga accedir qui tinga identificació com alumne, PDI o PAS. Des de Valencia Universitaria denunciem un fet que deuria haver estat resolt fa molt de temps, igual que les instalacions precàries en que ens trobem els estudiants des de fa trenta anys, en males condicions, i aïllats del campus i de la vida universitària. Pero esta volta no callarem. La barrera de l’entrada no es suficient.

La facultat de Psicologia en OBRES

Les obres del Pla Director en Psicologia seguixen avant. Primer van ser les obres d'ampliació i condicionament de la cafeteria, després les dels laboratoris per a docència en psicologia I logopèdia, en instalacions i equipament totalment actualisats. El curs passat es va remodelar per complet l'ala nort de l'edifici: en els 84 nous despajos els professors poden desenrollar en millors condicions el seu treball, per exemple, els horaris d'atenció a alumnes. En l'actualitat, en l'ala est –plantes tercera i quarta- s'estan duguent a cap obres de construcció de laboratoris d'investigació. En proyecte, el futur immediat de les obres en el nostre centre passa per la construcció d'un nou edifici que inclourà quatre plantes, a on ara es troben els soterranis per a docència. En esta important ampliació del nostre centre es contemplen llocs per al CAP (centre d'aplicacions psicològiques) a on els alumnes podran dur a terme pràctiques reals en el nostre propi centre i este podrà oferir a la societat un servici de calitat. Esta nova fase d'obres inclou també una ampliació i adaptació de les infraestructures a les noves exigències de l'EEES, parant especial atenció al "Servei de Biblioteques i Documentació" en Psicologia. Informació facilitada per deganat

1/4/07

SEMANA INTERCULTURAL

Els passats dies 12,13,14,15 de Febrer
es van passar una sèrie de curts argentins a les Facultats de Psicologia i de
Història . A més tots els estudiants que van voler tingueren l´oportunitat de
degustar dolços argentins.

Presentació


In-Forma´t és una edició de noticies intercampus de l´Universitat de Valéncia creada i redactada pel sindicat d´Estudiants VALENCIA UNIVERSITARIA